FOTO: Za války odtud odjížděly transporty s židy. Z nádraží se stane památník  Praha
  15.06.2019

Nádraží Praha–Bubny je tichým pamětníkem vyhlazování židovského obyvatelstva nacisty. Právě z tohoto pražského nádraží byly vypravovány mezi lety 1941 a 1945 do ghett v Lodži a Terezíně transporty židů. Nádraží v severní části Prahy se po své přestavbě změní na Památník ticha, připomínající smutnou minulost.

„Nádraží Bubny se stalo dějištěm jedné z nejhrůzostrašnějších kapitol naší novodobé historie. Zamýšlený památník si proto klade za cíl připomínat našim současníkům osudy lidí, kteří odsud byli ve čtyřicátých letech nedobrovolně vypraveni na cestu, ze které nebylo návratu,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Výsledná podoba památníku vzešla z architektonické soutěže, ve které zvítězilo studio ARN. Původní nádraží bude moderní architektura symbolicky chránit jako nejcennější exponát budoucí expozice. Ta má přiblížit několik velkých témat spojených s příběhy šoa v kontextu Prahy. Ve výstavních prostorách najde své místo stálá expozice, sezonní projekty i moderní vzdělávací zázemí. 

„Nacistická okupace navždy změnila osud naší země. Nikdy nesmíme zapomenout na oběti nacismu včetně tisíců československých Židů, kteří byli do koncentračních táborů vypraveni na smrt z bubenského nádraží. Věřím, že i díky Památníku ticha se to nikdy znovu nestane,“ uvedl pražský zastupitel Jiří Pospíšil.

Moderní památník evropského kontextu nemá mít pouze svůj pietní význam. Bude centrem s nabídkou současných témat, aby sem návštěvníci i školy chodili opakovaně a vždy zde objevili něco nového. Mimo jiné se bude věnovat stále aktuální xenofobii a antisemitismu.

„Velmi si vážím každodenních hrdinů. Dnešní založení památníku není vracení se do minulosti, ale otevření se budoucnosti. Je velmi důležité, že Památník ticha na svých cílech spolupracuje také s psychologem Phillipem Zimbardem a společně nám všem ukazují cestu, jak být k sobě vnímavější,“ sdělil starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Památník by měl být hotov v roce 2021. Náklady na vybudování památníku a jeho expozic se pohybují okolo 150 milionů korun. Financování probíhá ve spolupráci pražského magistrátu a ministerstva kultury. Hlavní město získalo objekt nádraží Bubny do dlouhodobé zápůjčky od Správy železniční dopravní cesty a dále ji ponechalo ve správě obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha.


Autor: ) ( redMísto události: vlakové nádraží Bubny, Praha


Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: