Z brownfieldu v Bubnech vznikne čtvrť pro 25 tisíc lidí. S koncertní halou i velkým parkem  Praha
  12.06.2019

Jaká je budoucnost jednoho z největších pražských brownfieldů? Plán, jak toto 110hektarové území proměnit v plnohodnotnou čtvrť, představila pražská radnice. Kompletní návrh územní studie, který bude zveřejněn v červenci, vykresluje novou podobu území Bubny-Zátory, do něhož by se mohlo vejít až 25 tisíc obyvatel. Po veřejném projednání a schválení bude studie sloužit jako podklad změny územního plánu. Stavět se může začít do pěti let.

V posledních několika letech začaly vznikat úvahy o proměně brownfieldu. A nyní pražská radnice představila první obrysy nového záměru. Čtvrť by měla nově propojit Letnou a Holešovice a zajistit domov až pro 25 tisíc lidí. To je zhruba 230 obyvatel na hektar, což se blíží hustotě obyvatel na Vinohradech.

„V nové čtvrti nebudou chybět školy, školky, kultura, kvalitní parky a pohodlné ulice. Těší mě, že se usilovně pracuje na oživení takto důležité části města,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Hlavní rezidenční částí bude jižní polovina území s výškovou hladinou přibližně 6 až 8 podlaží. Podobný počet podlaží mají například části Smíchova nebo Vinohrad z počátku 20. století.

„Máme skvělou příležitost vytvořit funkční čtvrť, která reaguje na aktuální potřeby města – zejména nedostatek bydlení. Bydlení by proto mělo tvořit alespoň 60 procent, což se nám podařilo propsat do zadání studie,“ dodal Hlaváček.

Co se bude dít dál?
červenec – září 2019    veřejné projednání územní studie
listopad 2019    schválení územní studie
květen 2020    udělení prvních výjimek ze stavební uzávěry
září 2020    úprava změny územního plánu (na základě územní studie)
2021    schválení změny územního plánu
2021    sejmutí stavební uzávěry
2021 - 2040    výstavba ve spolupráci s investory, městem a státem

„Je potřeba zdůraznit, že máme teprve návrh územní studie, který jde do veřejného projednání. Je to podobné, jako když se zpracovává územní plán. Nejdříve se vytvoří návrh, který se projedná s městskou částí, s veřejností a odborníky, aby se odladily případné chyby a nepřesnosti, nebo aby se vyřešily vztahy mezi vlastníky a městem. Odhaduji, že finální územní studie může být hotová zhruba na konci roku,“ upozornil. 

V severní části území vznikne mix administrativních budov a obytného území. Odhaduje se, že severní část pojme přes 10 tisíc pracovníků. Administrativní budovy budou mít dle územní studie základní hladinu podobnou, jako jižní část, tedy 6 až 8 podlaží. V některých bodech může hladina věží dosáhnout až 18 až 21 podlaží. 

Pokud by měla v Praze vzniknout uvažovaná takzvaná Vládní čtvrť, bylo by podle úvah pražské radnice vhodné, aby vznikla právě zde – blízko centru města, na vlaku, metru, tramvaji i blízko městského okruhu. Oproti Letňanům by tak město mohlo využít kupní síly tisíců úředníků, kteří by v Letňanech neměli přes oběd nebo po práci kam zajít. Místo je ale vhodné i pro umístění městské správy stejně jako v blocích na jihu u stanice metra Vltavská a Nádraží Bubny.

Centrální park o rozloze 6 hektarů

Ve středu území vznikne centrální park o rozloze 6 hektarů. Park má být srdcem území a novou tváří Holešovic. Úloha parku by měla být multifunkční a měl by tak nabízet Pražanům možnosti různých sportovních a rekreačních aktivit. Park by také měl poskytnout zelené propojení břehů Vltavy na jihu, nové čtvrti, Výstaviště a Stromovky. Ulice lemované stromořadím a také zelené střechy budov patří mezi další prvky adaptace na klimatickou změnu, se kterými územní studie počítá.

„Bubny jsou nejdůležitější brownfield v metropoli a lidé z Prahy 7, kteří mají na starosti rozvoj, strávili prací na tomto tématu mnoho hodin. Velký a moderní park bude zásadním místem společného setkávání a jsme rádi, že studie v něm počítá s umístěním ploch a aktivit pro všechny generace,“ řekl Jan Čižinský, starosta Prahy 7. 

Nové mosty i lávky pro pěší

Bubny-Zátory jsou napojeny na metro, vlaky a tramvaje a do budoucna se počítá i s páteřními pěšími a cyklistickými osami. Poblíž také vede Městský okruh. V přípravě je také první část rychlodráhy na letiště. Územní studie zatím nedefinuje detailní dopravní řešení, které se bude navrhovat s jednotlivými projekty bloků a ulic. Celkové dopravní zatížení odpovídá dopravnímu modelu Metropolitního plánu. Do konce léta by pak měl být hotov detailní dopravní model pro územní studii.

Bubny-Zátory v číslech

  • 25 000 obyvatel
  • 11 000 bytů
  • 29 000 pracovních míst
  • 5 000 míst pro žáky ve školách

„Na prvním místě jsou chodci, MHD a cyklodoprava. Důležitou složkou dopravy je také vhodný mix bydlení, služeb a práce. To znamená, že pokud budou moci obyvatelé v nové čtvrti nejen bydlet, ale i nakupovat, pracovat a bavit se, sníží se tak počet cest po městě autem a MHD. Takto si představujeme čtvrti budoucnosti – všechno hezky po ruce,“ vysvětlil náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr. 

V okolí se také plánují nové mosty a pěší lávky, tramvajová trať a revitalizace železniční trati Praha – Kladno, jejíž součástí je i zmíněná trať na letiště. Rozvoj nové infrastruktury je koncipován tak, aby měl pozitivní vliv i na existující čtvrti. Nové propojení a služby by naopak měly pomoci odlehčit i přetíženému centru. 

Nezapomnělo se ani na koncertní sál 

„V území nemizí ani historická paměť, z nádraží Bubny byly během druhé světové války vypravovány transporty s desetitisíci židovskými obyvateli z Prahy do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Po druhé světové válce odtud při odsunu odjížděli pražští Němci. V  původní nádražní budově tohoto stigmatizovaného místa vzniká nyní za přispění hlavního města Prahy Památník ticha s moderně pojatou expozicí připomínající složité dějiny dvacátého století, ale také prostorem pro diskusi a kritickou reflexi nedávné minulosti,“ připomněla Lenka Burgerová, místostarostka Prahy 7. 

V nové čtvrti by měl také vzniknout koncertní sál. Návrh územní studie ho vnímá jako samostatný projekt v jižní části území – okolí zastávky metra Vltavská. Na podobu sálu bude vypsána samostatná architektonická soutěž s mezinárodní účastí, pro kterou se již v současnosti připravují podklady. Samotná soutěž by měla být vyhlášena v druhé polovině 2020.  

Plány na proměnu sahají do 80. let

Území dnešního brownfieldu Bubny-Zátory je již desítky let předmětem úvah mnoha urbanistů. Už v 80. letech 20. století byly vytvořeny první plány na začlenění tohoto 110hektarového území do organismu Prahy. Následovalo několik studií a plánů, nikdy se ale nekoplo do země.

Vzniklé plány ovšem pojímaly toto významné území optikou minulé doby. V plánech urbanistů se kladl příliš velký důraz na administrativní funkce, ikonické věžové domy a složitá dopravní řešení. Nad plány nikdy nepanovala shoda, a proto Bubny-Zátory i nadále zůstávaly jizvou Prahy.

Od roku 1999 je na celé ploše tohoto území v platném územním plánu stavební uzávěra. To znamená, že dokud tato uzávěra nebude odstraněna, není možné na území stavět. 

„Bubny a Zátory řeší Praha už téměř 30 let. Je to dlouhá doba, ale není neobvyklá. Například londýnské nádraží King´s Cross, celosvětově uznávaný úspěšný příklad revitalizace brownfieldu, se připravoval na transformaci od počátku 90. let a dokončení je plánováno na rok 2020. Přitom King’s Cross má „pouhých“ 27 hektarů, což je čtyřikrát menší plocha než naše Bubny,“ porovnal Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánován ía rozvoje hlavního města Prahy.

Kompletní návrh územní studie bude zveřejněn v červenci, po zveřejnění bude následovat veřejné projednání návrhu, kdy budou moci lidé podávat svoje podněty k územní studii. A protože lhůta veřejného projednání vychází na prázdniny, byla prodloužena do konce září. Nová čtvrť by měla začít vznikat v roce 2024.


Autor: ) ( redMísto události: Bubny, Praha


Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: